B-city - Voorstel voor de nieuwe zetel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer weten

Doel van het project was een antwoord te bieden op de aanbestedingsopdracht van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het centraliseren van haar administraties op een tot de verbeelding sprekende plaats, door het samenbrengen van de verschillende diensten die over het Brussels territorium verdeeld zijn.

Het voorstel van AXA REIM was een grondige herwaardering van het Communicatiecentrum Noord « CCN », dat al grotendeels in gebruik is als kantoorruimte voor het BHG en er dus ook de nieuwe zetel te vestigen.

De studie van SKOPE, de zakenpartners en gespecialiseerde consultanten, richtte zich tot een volledige renovatie van het CCN -gebouw aan het Noordstation en een uitbreiding op basis van een complex programma met kantoren, gemeenschapsruimten (zalen, bibliotheek, balieruimten,…), restaurant, kinderdagverblijf, ... maar ook nieuw gedefinieerde openbare ruimten rond het gebouw en het Noordstation.

De ambitie van het project B-city was het concretiseren van principes voor een herkenbare publiekstrekkende gewestelijke administratie, toegankelijk en efficiënt, in een merkwaardig gebouw. De tweede kapitale uitdaging van de studie was het zware renovatieproject zelf, voor een gebouw met een uitzonderlijke omvang, ingeplant bij een attractieve, multimodale poort die dagelijks door duizenden mensen bezocht en gebruikt wordt. Het gebouwencomplex is inderdaad het kruispunt van alle openbare vervoermodi (trein, tram, toekomstige metro, bus) internationale reisbussen, taxi,… .

De beoogde voorbeeldfunctie van het gebouw lag zowel in de stedenbouwkundige aanpak (op schaal van de wijk en de stad) als het bouwkundige (door de gecreëerde ruimten met een geoptimaliseerde organisatie). De wens was het creëren van een identificeerbaar, emblematisch en federerend icoon, te midden het uniform gebouwenensemble met kantoren (van de Noordwijk), dat een zeer eigen karakter en persoonlijkheid heeft en tegelijk een bakenfunctie in de stad vervult. Deze aanpak kwam nog meer tot uiting als de esthetische impact van het gebouw zelf.

Total budget: 
120 000 000€
Client: 
AXA Real Estate Investment Managers
Categorie: 
Architecture
Abords
Bureaux
Commerces et Services
Equipements et services
Espaces publics
Address: 
rue du progrès, 80
1035 Bruxelles
België
Date: 
2014
Managers: 
Ahmet Topal
Carla Verraes
Simon Blanckaert
Simon Rea
Partners: 
Pirnay
Poly-Tech
ADA
Surface: 
60 000m2