Dag- en nachtcentrum voor mindervalide personen

Meer weten

De twee gebouwen in de Middaglijnstraat te Sint-Joost-ten-Node werden gerenoveerd door Beliris met het doel deze in te richten als verblijf voor zwaar zorgbehoevende personen van de Verenigingen FARRA en GAMP.

De hoofdingang is voorzien via de toegangspoort van het gebouw aan de straatkant dat op een achterliggende binnenkoer uitgeeft. Deze bevat een parkeerruimte en een tuin die toegang verschaft tot de nachtruimten. Andere kamers genieten van een patioruimte binnenin het gebouw.
Het voorgebouw is bestemd als dagcentrum, het is een voormalige herenwoning daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het gebouw is opgenomen in de Brusselse inventaris van het erfgoed. Originele elementen zoals muurfresco’s, marmeren schouwen en ook de hoofdtrap werden bewaard. Een restauratiestudie zal het behoud ervan verder zetten in het nieuwe gebruik. De straatgevel blijft ongewijzigd, met uitzondering van de ramen die voor een betere prestatie geïnstalleerd worden. De gevel langs de binnenkoer wordt wel volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Het gebouw ervoor wordt ingericht met ruimten voor kantoren, de zorgen en de activiteiten. Een nieuwe lift is ook voorzien.
Het achterliggend gebouw, een voormalige stoffenfabriek is bestemd voor het nachtcentrum. Hier bieden 20 kamers nachtverblijf voor 24 personen. Alleen de structuur wordt gevrijwaard zodat een volledige reconversie mogelijk is naar een passiefgebouw : bepleisteringen op een isolatielaag aan de buitenkant, een beheersbare ventilatie, groendak,…
De twee gebouwen zijn uiteraard toegankelijk en aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.

Total budget: 
4 000 000€
Client: 
Beliris
Categorie: 
Architecture
Equipements de soins
Equipements et services
Patrimoine
Paysage
Address: 
Rue du Meridien
22
1210 Bruxelles
België
Date: 
2010 to 2016
Managers: 
David Debouverie
Marcos Alvarez
State: 
Chantier en cours
Partners: 
VK engineering
CSD ingénieurs
Surface: 
2 050m2