Huizenblok Droixhe, een merkwaardige gemeenschap

Meer weten

Gebouw met 165 wooneenheden

De inplanting is een gesloten bouwblok die zich inpast binnen een traditionele Waalse morfologie -typologie. Het blok heeft op strategische plaatsen openingen, waardoor het project in overeenstemming kan gebracht worden met de straten via visuele linken tussen het binnenblok en de buurt. Het project geeft uiting aan de modernistische principes op een hedendaagse wijze, waar de natuur een sanitaire rol in heeft : een groen binnenblok als meerwaarde voor iedereen, maar met een beperking in het gebruik tot de bewoners van het huizenblok (beheer en veiligheid). Het concept van de wooneenheden beantwoordt aan een eenvoudig principe : het heruitgevonden comfort van suburbaan wonen, maar in een typisch stedelijk milieu.

Total budget: 
20 000 000€
Client: 
Stad Luik
Categorie: 
Architecture
Equipements et services
Logements
Address: 
Avenue de Nancy, 106
4020 Liège
België
Date: 
2013
Holders: 
SKOPE
Managers: 
Ahmet Topal
Daniel Grunberg
Marcos Alvarez
Simon Rea
State: 
Niet geselecteerd
Partners: 
Gérard & Lemaire Associés
CSD ingénieurs
Surface: 
14 000m2