Immeuble de logements Rue du Midi Bruxelles

Meer weten

Vernieuwing van de buitenschil van een appartementsgebouw

De focus In de architecturale aanpak was gericht op twee aspecten:

- Een nieuwe algemene gevelcompositie, vertrekkend van de bestaande ‘gordijngevel’, waardoor een snelle technische uitvoering mogelijk was.

- Een hedendaagse expressie voor de opwaardering van de oorspronkelijke compositie van het gebouw (traveeën en vensters in bandstructuur) en met een wisselwerking tussen gevelexpressie en stedelijke omgeving. Hierbij is ook detailwerk verricht, speciaal voor de uitvoeringswijze van de nieuwe geprefabriceerde gevels.

De analyse van de bouwindeling gaf ook de organisatiestructuur van het gebouw weer. Zo is, vanuit de straat gezien, de interne organisatie en de inherente typologie van de appartementen duidelijk leesbaar, via de gevelritmen zoals die ontstaan door de raamopdelingen.

De nieuwe buitenschil met een hedendaagse voorzet laat toe, om de functie van het gebouw terug te brengen binnen zijn context. De perspectieven op het project maken een gevelhiërarchie mogelijk. De zichtpunten worden versterkt met de realisatie van een horizontale voorzet in helkleurige, keramische tegelvierkanten, gehecht op repetitieve modulen die het ritmespel van de traveeën vernieuwt. Deze geveldynamiek creëert een wisselend effect naargelang men zich te voet of met de wagen verplaatst.

Total budget: 
1 500 000€
Client: 
Grondregie – Stad Brussel
Categorie: 
Architecture
Logements
Address: 
Rue du midi 133
1000 Bruxelles
België
Date: 
2014
Managers: 
Ahmet Topal
Marcos Alvarez
State: 
Aanbesteding
Partners: 
S. Posty (stabilité)
SECA Benelux (Techniques spéciales et PEB)