Nieuwe zetel Franstalig Parlement Brussel

Meer weten

Nieuw kantoorgebouw met prestige en rehabilitatie bestaand gebouw met erfgoedwaarde

Een eigentijds project.

Het nieuw programma voorzag : de zetel van het Franstalig  Parlement in Brussel (PFB) en de restauratie van de oude postafspanning (Renaissance 1694) tot een polyvalente ruimte. Het risico bestond voor een gemakkelijke aanpak door het creëren van een mimétique gebouw voor de linkervleugel van het  Parlement of een dissonante oplossing met een uitsluitend hedendaags ontwerp. De aanpak van de architecten ging toch verder. De plaatselijke historiek gebruiken en tegelijk aandacht hebben voor de belangen van onze tijd.

Het gebouw is geen eenvoudige  tekening van gevels, het is een globaal concept. Architect Georges Hano, auteur van de gevels en de herinrichting van het interieur van het Provinciehuis in 1908, behoorde tot de architecturale stroming ≪ Beaux-arts ≫.
Wij hebben deze architectuur op de voorgrond geplaatst en gebruikt als inspiratie voor het concept van de uitbreiding :

• Enerzijds, door vast te houden aan het volume van de uitbreiding binnen het oorspronkelijk voorziene gabariet van architect Hano, die van in het begin aan twee vleugels dacht voor het Provinciehuis.
• Anderzijds, hebben we de geest van het concept van architect Hano ontleed en opnieuw geïnterpreteerd door het berekenen van de gevelproporties.

Vervolgens werd een sober volume uitgewerkt, met rondom een gevel gematerialiseerd door een voronoïdenpatroon als uitdrukking, dat een wiskundige formule hanteert die dicht bij een fractieverdeling aanleunt en toelaat, om op basis van 5 onderscheiden elementen, oneindig veel varianten te combineren.
De synthese van historie en moderniteit is zo verenigd op één locatie binnen de afbakening van een UNESCO-klassering.

Een verdienstig gebouw

Buiten het architecturaal concept, waren de soberheid van het project, het functionele en uiteraard de energieprestatie belangrijk (bijna passief ; E54, K=18, behoefte verwarming en koeling van 19kWh/m² jaar).
Het Brussels Parlement moest zowel een architecturaal voorbeeld zijn van een ambitieus openbaar gebouw dat de buitenwereld aanspreekt, maar zeker ook het milieu respecteert.

Total budget: 
6 000 000€
Client: 
Parlement Brussels Gewest
Categorie: 
Architecture
Bureaux
Equipements et services
Patrimoine
Address: 
Rue du Lombard 71
1000 Bruxelles
België
Date: 
2009 to 2013
Holders: 
Cooparch
SKOPE
Managers: 
Marcos Alvarez
State: 
Oplevering
Partners: 
Paradise (Voronoïds)
BHAM Studio (binnenhuis)
Pirnay (structuren)
3E (energiestudie / EPB)
Grontmij (speciale technieken)
Surface: 
2 200m2