Randourstraatje

Meer weten

Herdefiniëring van de Randourstraat
Stadsherwaardering

De gemeente Quaregnon heeft een eigen plaats in de Borinage. De gemeente ligt namelijk in het centrum van de streek en ligt tegelijk bij de stad Bergen. Het is dus een mix van geschiedenis (industrie) en streek ‘Le Beau Rivage’ die bijzonder is aan Quaregnon. De wijk Monsville is er wellicht het mooiste symbool voor, mede dankzij het volkshuis en het specifiek stedelijk karakter dat met de industriële ontwikkeling van begin 20ste eeuw samenhangt. Dit gegeven is schetsend voor de groei van Quaregnon sinds de oorsprong.

Wij denken dat de stadsherwaardering in de wijk Monsville een reëel en interessant belang kan hebben voor de herdefiniëring van binnenblokken in industriële (woon)wijken.

Dit werk dient zowel rekening te houden met de schaal van de buurt (en de bewoners), als met de stedenbouwkundige definitie van het begrip ‘leefbaarheid’, bij het zoeken naar nieuwe dichtheden en open ruimten. Specifiek aan de herinrichting van de ‘binnenblokken’, was de aandacht voor de sociale rol van de publieke ruimte en de meerwaarde van het “park” voor de oudere en de toekomstige bewoners. Hiervoor was een analyse van gebruiken en behoeften bepalend bij de inrichtingsplannen : ruimte voor het kind, de bejaarde, de jeugd, ...

De ontwerpen werden in het principe van « ateliers » opgemaakt, met zowel vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwerper, als met de bewoners. Hiervoor werd een vooraf omschreven proces gevolgd, door ons aangepast naar de specifiek inhoudelijk realiteiten en de ontwerplogica.

 

Client: 
Gemeente Quaregnon
Categorie: 
Architecture
Logements
Rénovation urbaine
Espaces publics
Address: 
Rue de Monsville, 213
7390 Quaregnon
België
Date: 
2012 to 2014
Holders: 
Cooparch
D+A International
SKOPE
Managers: 
Elodie Santacana
Louise Lefebvre
Pierre Donot
Simon Blanckaert
State: 
Dossier en cours
Partners: 
BECI
Budget per phase: 
+- 1660000 € excl. BTW
Surface per phase: 
+- 3.000 m2