Relais Postal - Bruxelles

Meer weten

De voormalige postafspanning, gelegen in het centrum van Brussel, tussen het Oud Korenhuisplein en de Lombardstraat, dateert uit de 17de eeuw. Het geheel met vijf bouwvleugels rond drie binnenkoeren onderging talrijke verbouwingen in het verleden.

Op heden bestaan nog maar twee vleugels en een deel van een binnenkoer, die gevrijwaard zijn dankzij de klassering van 26 april 1989.

Daar de site sinds enkele jaren buiten gebruik is, kent het een sterk verval en is het dringend toe aan een restauratie, conform het Charter van Venetië en de richtlijnen, aanbevelingen en overige internationale regels, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van ICOMOS.

Uit de voorstudies bleek snel de zeer symbolische waarde van de voormalige postfunctie, in tegenstelling tot de huidige bestaande gebouwen in industriële stijl uit de 19de eeuw.

Het project voor de restauratie en herbestemming van het geheel beoogt een energiezuinig gebruik. De nieuwe zachte bestemming getuigt van het nodige respect voor het gebouw, het voorziet een herinrichting met evenementenfuncties op het gelijkvloers en kantoorruimte in de bovenverdiepingen.

Total budget: 
3 000 000€
Client: 
Parlement Brussels Gewest
Categorie: 
Architecture
Equipements et services
Patrimoine
Patrimoine
Address: 
Rue du Lombard 77
1000 Bruxelles
België
Date: 
2009 to 2017
Managers: 
David Debouverie
Marcos Alvarez
State: 
Aanbesteding
Surface: 
700m2