Ressort Routier

Meer weten

Herdefiniëring van de site ‘Ressort Routier’
Stadsherwaardering + architectuur

Het studiebureau Cooparch-RU - SKOPE werd weerhouden als ontwerper voor de volledige herinrichting van de Rue de la Loi en de rehabilitatie van de ‘Ressort Routier’.
De straat moet vandaag een levenskwaliteit kunnen bieden die meer dan ooit noodzakelijk is en dus gedefinieerd dient te worden in een logica van wederzijds respect en het delen in gebruik en van de plaats.

Wij gaan ervan uit dat de toekomstige parkeerruimte van de ’Ressort Routier’ een ruimte moet blijven waar het leven zich sereen kan ontwikkelen, zonder isolerende effecten door eenzijdig hoofdfunctiegebruik of ten opzichte van de kern van La Hestre.

Muren in slechte staat, vervallen gebouwen, leegstaande en braakliggende panden... geven een negatief beeld aan de terreinen in de omgeving van ‘Ressort Routier’. Het project beoogt de herwaardering van de omgeving door een inrichting met kwalitatieve ruimten, gemeenschappelijke en private, maar ook door een herdefiniëring van de bebouwing, om de toekomstige bewoners van de plaats een correct perspectief te bieden. De inrichting van kwaliteitsvolle gemeenschappelijke ruimten en nieuwe functies moeten de ontwikkeling van nieuw leven in de rue de la Loi mogelijk maken. Hiervoor is een netwerk voor de zachte weggebruiker, passend in de schaal van de gemeente, een uitgangspunt.

Client: 
Gemeente Manage
Categorie: 
Architecture
Logements
Paysage
Rénovation urbaine
Espaces publics
Address: 
Rue de la Loi 48
7170 Manage
België
Date: 
2012 to 2014
Holders: 
ARCADIS
Cooparch
SKOPE
Managers: 
Guillaume Roberti
Louise Lefebvre
Pierre Donot
Simon Blanckaert
State: 
Dossier en cours
Budget per phase: 
+- 2 000 000€ excl. BTW
Surface per phase: 
+- 3000 m2