Schumanruimte

Meer weten

Herinrichting openbare ruimte

Het Schumanplein (rondpunt) is een onderdeel van de stedelijke as tussen het Belgisch beslissingscentrum (parlement, Wetstraat,…) en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, met middenin de museumpool van het Jubelpark, die aan belang wint. Deze kenmerkende as geeft Brussel een algemeen erkende internationale dimensie.

Spreken over het « rondpunt » is in onze ogen niet meer van toepassing in die zin, dat de achteruitgeschoven straatwanden (bouwlijnen) op delen in de Wetstraat een gedaantewisseling hebben veroorzaakt tot één volwaardige ruimte, tussen het gebied van het rondpunt en de Etterbeekse Steenweg. Wij noemen het liever de « Ruimte Schuman ».

De « Ruimte Schuman » en omgeving vertegenwoordigt de belangen van Europa vandaag en de stad van morgen. Op basis van deze specifieke identiteit heeft ons team zich gefocust naar oplossingen voor de talrijke bijzonderheden ervan. Een sterk project dat vraagt om dagelijks ‘geleeft’ te worden, wil men er de intensiteit en de bouwstenen van begrijpen.

Het onmogelijke verbinden dus, door de creatie van een monumentaal gegeven, maar op schaal van de menselijke beleving. Een schaal die vandaag te ingewikkeld is, te veelzijdig, zelfs ontdaan van referentiepunten. Hierin past ons project volledig, het kadert zo perfect in de hedendaagse maatschappelijke mutaties.

Kortom, wij denken dat de monumentaliteit van een plaats vandaag inderdaad tot uiting komt in de kracht van de compositie, maar zeker ook door de attractiviteit ervan voor de gebruiker.

Of wij Brusselaar zijn, wijkbewoner, Europees ambtenaar, toerist of president, … de ruimte mag geen onverschilligheid veroorzaken, want zij heeft het potentieel aan nieuwe stedelijke ervaringen waarmee ze sterk blijft in de tijd en culturele uitwisselingen die een leefruimte moet kunnen mogelijk maken.

Total budget: 
16 000 000€
Client: 
Beliris
Categorie: 
Paysage
Espaces publics
Address: 
Rond Point Robert Schuman
1000 Bruxelles
België
Date: 
2011
Holders: 
Cooparch
D+A International
SKOPE
Managers: 
Serge Colin
Simon Blanckaert
State: 
Concours
Surface per phase: 
+- 10.000 m2