Woonproject Molenakkers – Retie

Meer weten

Architectuuropdracht nieuwbouwproject met 16 wooneenheden in de sociale woonwijk Molenakkers

Het nieuwbouwproject kadert in de stedenbouwkundige studie van de wijk en beoogt de bouw van parkwoningen (koopwoningen). Met de twee voorgestelde basiswoningen wordt vertrokken van een soepel gegeven dat speelsheid, diversiteit en duurzaamheid beoogt voor deze rij woningen. Gelijktijdig moet het project zich inpassen en kaderen binnen het groen en open karakter van de omgeving met “Rust, ruimte en groen” als vertrekpunt.

Voor deze doelstellingen zijn de twee basiswoningen (type 3/5) opgebouwd uit hetzelfde bouwblok, de bewuste keuze met alternerend wonen op het gelijkvloerse of bovenverdiep moet openheid en diversiteit geven aan het geheel.

De woonruimte met grote ramen en veel doorlatend licht tussen de voorliggende parkruimte en de toekomstige tuinen accentueert de openheid en het groene karakter, zowel voor de wijk als voor de toekomstige bewoners.

Het ontwerp voorziet bovendien open constructies in plaats van gesloten garages die het gebouwenfront zouden gesloten houden en wat samen met het bewust gekozen spel in dakvolumen, het speelse karakter van het projectvoorstel beklemtoont.

Het opzet houdt rekening met alle beschikbare milieutechnieken voor een energiezuinig en ecologisch geheel, op schaal van de wijk. Uitgaande van economische haalbaarheid, flexibiliteit en functionaliteit werden beide typen gebaseerd op eenzelfde module en assenstelsel. De logische planindeling van de typen draagt bij tot een rationeel en betaalbaar ontwerp, dat voldoet aan de toepassing van de C2008 richtlijnen en de kostprijssimulatie van de VMSW en de vigerende EPB regelgeving.

Client: 
Huisvestingsmaatschappij De ARK - Turnhout
Categorie: 
Architecture
Abords
Address: 
Retie
België
Date: 
2012
Holders: 
D+A International
Managers: 
Carla Verraes
State: 
Niet geselecteerd
Partners: 
Studie 10 (Stabiliteit)
Casquo (ST)
Surface: 
5 600m2