Spirit

Dna – Fundamenten

Het is onze overtuiging dat uitwisselen en delen van ervaring meer inhoud, dan isolement.

Het delen vindt zijn motivatie in een fundamentele houding tot openheid naar de wereld en de maatschappij, met als doel deze te begrijpen en eraan deel te nemen.
Dit vertaalt zich in meerdere elementen, op verschillende niveaus:
- Het intrinsiek multidisciplinair karakter van onze structuur, bron van intellectuele verrijking en werken aan complexiteit. Het multidisciplinaire staat borg voor stabiliteit en staat in tegenstelling hyperspecialisatie, een vector vanbroosheid. Het steunt op onze diverse parcours en veelzijdige ervaringen.
- De zin en aandacht voor menselijke relaties, interactie en implicatie van eenieder. Zowel binnen onze structuur, als tegenover onze klanten en de toekomstige gebruikers van onze ruimtelijke voorstellen. Het gaat erom, voorstellen te doen, ontwerpen samen te realiseren, mogelijk te maken en te ondersteunen.
- Een open geest: het nastreven van innoverende oplossingen (out of the box), onderzoek naar elke opportuniteit, maar zonder het verwaarlozen van kennis, identiteit en duurzaamheid. 
- Over de landsgrenzen heen, wat vertaling geeft aan onze zin om in diverse streken te werken (Brussel, Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Europa), met een meertalige groep (Frans, Nederlands en ook meer dan 5 overige talen). Deze openheid laat toe om gevarieerde wijzen van functioneren te begrijpen, op hun beurt verrijkend voor onze werkwijzen.
- Het (realistisch) optimisme dat de kracht van onze structuur uitstraalt. Optimisme dat staat voor onze capaciteit om veranderingen te initiëren en er zelf deel van uit te maken. Een optimisme dat er ook in bestaat om de positieve identiteit te creëren of te versterkenin de gebieden waar wij werken. De positieve identiteit als fundament van het vertrouwen in zichzelf en dus, als drager van toekomst.
Of het nu gaat over het uitwisselen en delen van ideeën, de organisatie van het werk of zelfs de structuur van lonen, onze coöperatieve structuur behartigt deze waarden elke dag.

Wie zijn wij?

SKOPE, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werd einde 2012 gecreëerd met de intentie van de stichters om een atypisch agentschap te ontwikkelen, actief op een transversale wijze in de domeinen architectuur, stedenbouw en landschap. SKOPE steunt hierbij in het bijzonder op de multidisciplinaire kwaliteit van haar team, om aan haar openbare en private klanten een antwoord te bieden, telkens opnieuw met integratie van de nieuwe stedelijke en territoriale complexiteiten. Bij elk project wordt een originele architecturale en stedelijke visie voorgesteld die onder andere tegemoet komt aan de behoeften naar renovatie en restauratie van het roerend en onroerend erfgoed. 

Onze globale aanpak vertaalt zich elke dag in de aandacht die wij besteden in ons werk en de projecten, om de mens hierin te integreren, in al zijn dimensies en evoluties . Deze humane aanpak vertaalt zich eveneens in het dynamisme en de wil van onze medewerkers, om steeds beter te zijn en de initiële verwachtingen te overtreffen, om tegemoet te komen aan de noden van vandaag… en morgen. Het geheel aan interne, diverse competenties in ons team kan dergelijke diensten aanbieden. Wij besteden dus bijzondere aandacht aan de opleidingskwaliteiten van iedereen, aan uitwisseling en medewerking. Zodoende kunnen wij soepel, creatief en vastberaden, onze antwoorden formuleren op de meest complexe vragen en de ambities van onze klanten.

Uw ambities worden onze uitdagingen!