Ploeg

 • Serge COLIN
  Afgevaardigd beheerder

  Architect van opleiding, zijn interesse voor het landschap en de stedelijkheid heeft zijn activiteiten snel georiënteerd in de inrichting van de openbare ruimte. De 15 jaren toegepaste praktijk in het maken van ontwerpen en uitvoeringsstudies, hebben zijn werkwijze gestructureerd naar een dialoog met de gebruikers, de opwaardering van de scenografie en het effectief gebruik van het plaatselijk verleden.

  Het werken in een multidisciplinair team dat de technische en conceptuele competenties van iedereen op de juiste plaats brengt, in een globale visie die door iedereen wordt gedragen, in een open dialoog, blijft een essentiële uitdaging in zijn ontwerpmethodiek.

  De overdracht van deze waarden naar de verschillende actoren en de gebruikers van de openbare ruimte, vertaalt zich in onderlinge uitwisselingen en het luisteren binnen de groep en een directe confrontatie met de actoren en gebruikers, maar ook in de begeleiding van medewerkers en stagiairs en de betrokkenheid met het onderwijs.

 • Antoine WARIN
  Beheerder

  Architect sinds een vijftiental jaren, altijd al gepassioneerd in de omvorming van een concept tot concreet project, met als belangrijkste doel het wezenlijk verbeteren van de leefomgeving van de gebruikers. Zijn aanpak is pragmatisch, maar met de zorg voor enige poëzie, het onverwachte, een sociale benadering en vooral met inzet voor elk project.

  Het avontuur met SKOPE biedt hem vooral de confrontatie van ideeën, werkwijzen en disciplines die leiden tot een wederzijdse, verrijkende wedijver.

   

 • Christian FRISQUE
  vennoot

  Architect en stedenbouwkundige, lid van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Zijn ervaring in het stedenbouwkundig domein en zijn kennis over erfgoed en de geschiedenis van Brussel, zijn een referentie, zowel voor de medewerkers als buiten de grenzen van het kantoor.

 • Carla VERRAES
  vennoot

  Haar opleiding als architect en preventieadviseur heeft zich ook toegespitst op de problematiek van energiegebruik en zuinigheid.

  In een maatschappij waarin communicatie constant evolueert, tracht zij als sociaal geëngageerd architect een passend antwoord te bieden aan de zich stellende problemen.

  Op basis van haar praktijkervaring, werkend in een multidisciplinaire omgeving, specialiseert zij zich met voortgezette opleidingen in duurzaam en ecologisch bouwen. Flexibiliteit, leesbaarheid en veiligheid zijn hierbij essentieel en bepalen haar ontwerpmethodiek bij de realisatie van projecten.  

 • Medewerkers

  Daniel Roggeman - Julie Roisse - Liliane Lefevre - Luísa Correia 

  Hebben ook deel gemaakt van het project... Adrien Spineux - Ahmet Topal - Ariane Ghysen - Carmen Azevedo - Catherine Rochant -  Christophe Géonet - Coralie De Crem - Daniel Grunberg -  David Debouverie - Elodie Santacana - Florent Sion - Frans Uyttebrouck - Guillaume De Clerfayt - Guillaume Roberti - Hans De Blauwe - Ileana Coreana - Inès Léal - Ioulia Pankratieva - Jean Philippe Hamal  - Johan Totain - Jérôme Loxhay - Justine Harze - Laura Caulier - Laure Bouvier - Leire Buj Ribed -Lori Mahmourian - Louise Lefebvre - Marta Vazquez - Mathilde Abadia - Monika Cysek - Olivia Vandenbranden - Pierre Donot - Philippe Maon - Sébastien Biot - Simon Blanckaert - Simon Rea - Youssef Ben Abdallah - Zofia Basista - Arnaud Greder -Claire Le Floch